AMULETS   //   AMULETY
originals available for sale, contact me for details
prints available soon
Durability [Trwałość] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 18/2021
Durability [Trwałość] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 18/2021
Abundance [Obfitość] 81 x 100 cm, acrylics on canvas, 2021, nr. 10/2021
Abundance [Obfitość] 81 x 100 cm, acrylics on canvas, 2021, nr. 10/2021
Wealth [Majętoność] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 11/2021
Wealth [Majętoność] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 11/2021
SSuccess [Sukces] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 12/2021
SSuccess [Sukces] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 12/2021
Love [Miłość] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 13/2021
Love [Miłość] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 13/2021
Wisdom [Mądrość] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 14/2021
Wisdom [Mądrość] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 14/2021
Stability [Stabilność] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 15/2021
Stability [Stabilność] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 15/2021
Fulfillment [Spełnienie] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 16/2021
Fulfillment [Spełnienie] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 16/2021
Realization [Realizacja] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 17/2021
Realization [Realizacja] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 17/2021
Strength [Siłą] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 19/2021
Strength [Siłą] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 19/2021
Ease [Lekkość] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 20/2021
Ease [Lekkość] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 20/2021
Power [Moc] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 21/2021
Power [Moc] 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 21/2021
Relations [Relacje] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 22/2021
Relations [Relacje] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 22/2021
Openness [Otwartość] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 23/2021
Openness [Otwartość] 80 x 120 cm, acrylics on board, 2021, nr. 23/2021
Support [Wsparcie] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 24/2021
Support [Wsparcie] 70 x 100 cm, acrylics on cardboard, 2021, nr. 24/2021
Nobleness [Szlachetność] 70 x 100 cm, acrylics on board, 2021, nr. 25/2021
Nobleness [Szlachetność] 70 x 100 cm, acrylics on board, 2021, nr. 25/2021
Fertility [Płodność] 56,5 x 129,5 cm, acrylics on board, 2021, nr. 26/2021
Fertility [Płodność] 56,5 x 129,5 cm, acrylics on board, 2021, nr. 26/2021
Courage [Odwaga] 56,5 x 129,5 cm, acrylics on board, 2021, nr. 27/2021
Courage [Odwaga] 56,5 x 129,5 cm, acrylics on board, 2021, nr. 27/2021
Sensibility [Wrażliwość] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 28/2021
Sensibility [Wrażliwość] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 28/2021
Bravery [Odwaga] 44 Cykle 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 29/2021
Bravery [Odwaga] 44 Cykle 90 x 150 cm, acrylics on board, 2021, nr. 29/2021
Completeness [Kompletność] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 30/2021
Completeness [Kompletność] 150 x 90 cm, acrylics on board, 2021, nr. 30/2021
Amulet - a personal item of a magical nature, believed to posses some powers of protection.
The amulets I create are supposed to protect certain qualities of life.
[PL]

Amulet – osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym.

Amulety, które tworzę mają chronić konkretne jakości życia. 
Back to Top