Caress   //   PIESZCZOT

Dotyki  "Touches"  | acrylics on paper | 100x70 cm + frame | 2010
closeup
closeup
"Fire" | acrylics on paper | 100x70 cm + frame | 2010
"Caress" | acrylics on cardboard | 68,5x30,2 cm + frame | 2010
closeup
"Disturbance" | acrylics on canvas | 40x40 cm | 2011
closeup
"?" | acrylics on paper | 24,8x16,9 cm + frame | 2010
closeup
"Not exactly perfect submarine" | acrylics on paper | 30x24 cm + frame | 2011
closeup
"Dive" | acrylics on paper | 30x9 cm + frame | 2010
"Sparks" | acrylics on canvas | 46x27 cm | 2011
"Diffusion" | acrylics on paper | 30/15 cm + frame | 2010
"Yes" | acrylics on paper | 27,7x20 cm + frame | 2010
"Sometimes" | acrylics on paper | 26,7x20 cm + frame | 2010
"Hush" | collage - acrylics, foil, paper | 30x21 cm | 2011
"Caress" | part of a painting installation | acrylics, foil, cardboard | 40x60 cm each piece | 2010
"Pieszczot" powstał jako odpowiedź na wiele pytań, jakie sobie stawiam myśląc o wspomnieniach... o ich migawkowości, ulotności, niedoskonałości... Co zostaje z naszych przeżyć? Co zapamiętujemy, co staje się naszymi wspomnieniami – obraz, zapach, smak...? Jak tworzą się szablony naszej pamięci? Czy nasze wspomnienia i zarazem my sami to zbiór takich szablonów? Na ile pamięć upiększa, a na ile deformuje?

Pieszczot jest także pretekstem do dalszych poszukiwań w płaszczyźnie postrzegania i odbierania. Niezmiennie interesuje mnie wciąganie widza w pewną zabawę, kokieteryjną grę. Zostawiam w moich pracach przestrzeń do interpretacji, aby uruchomić skojarzenia widza, które są efektem jego własnych doświadczeń. Nie zależy mi na tłumaczeniu moich prac. Fascynuje mnie fakt, że każdy znajduje w nich coś dla siebie – jeden mówi o kolorach, inny o warsztacie, jeszcze inny o emocjach… ta wielość sposobów postrzegania staje się kolejnym (zaraz po samym akcie twórczym) etapem tworzenia, dodaje nowe znaczenia. Doświadczanie tworzenia jest dla mnie jak podróż. Cel jest tylko pretekstem do jej odbycia, a ukończona praca staje się jej śladem, swoistą fotografią. Tylko ja wiem, jakie trudności napotkałam w trakcie, jaki miałam nastrój, jakie emocje mną kierowały, jaka była pogoda, ile warstw malarstwa jest pod spodem... Takie prace stają się dla mnie skończonym, zakodowanym zapisem. Chcę jednocześnie, aby stwarzały możliwość kreowania własnej interpretacji odbiorcy, z którym się nimi dzielę.This series materialised as an outcome of my reflections about memories. Transience, imperfection, fragility… what is that’s left of our experience and becomes a memory? Is it image, scent, taste? What are templates of our memory made of? Does the process beautify or deform the reality? “Caress” was an excuse for a research about means of perception and receiving images, a possibility to get the viewer into a kind of coquetry, a joyful game.
Some of the originals are available for sale, contact me for details.
Back to Top