Cząstki
Cząstki świata. Codzienna wrażliwość pcha mnie do zbierania takich kadrów, które poruszają mnie, nie pozwalają być obojętną, zmuszają do zabrania ze sobą. Jestem kolekcjonerem zachwytów. Utrwalaczem. Podzielę się cząstką moich zbiorów z Wami. Pokażę Wam zmianę skali - jak pięknie działa w przestrzeni. No spójrzcie tylko
Particles
Particles of the world. Everyday sensitivity pushes me to collect frames that move me, do not let me be indifferent, force me to take them with me. I am a collector of delights. A preserver. I will share some of my harvest with you. I'm going to show you how changing the scale creates beautiful spaces. Well, just look.
Pełen opis prac w zakładce:
Full description of works in the tab:


Zapraszam
I invite
Back to Top