Diament
Z mroku, otchłani, poprzez moc czasu i ciśnienia, kształtuje się diament.
Prawdziwa moc i piękno wymaga szlifu, wtedy objawia się rzeczywisty blask.
Ta nowa seria należy do cyklu POLE.
Czas na sianie, wiosna.

Diamond
From the darkness, the abyss, through the power of time and pressure, a diamond is shaped.
True power and beauty require polishing, then true brilliance is revealed.
This is the next series in the THE FIELD collection.
Time to sow, spring.
Diament 01
Diamond 01
nr 08/2023
100x80 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6200 PLN
Diament 02
Diamond 02
nr 09/2023
80x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6200 PLN
Diament 03
Diamond 03
nr 10/2023
100x80 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6200 PLN
Diament 04
Diamond 04
nr 11/2023
80x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6200 PLN
Back to Top