Diament
Z mroku, otchłani, poprzez moc czasu i ciśnienia, kształtuje się diament.
Prawdziwa moc i piękno wymaga szlifu, wtedy objawia się rzeczywisty blask.
Ta nowa seria należy do cyklu POLE.
Czas na sianie, wiosna.

Diamond
From the darkness, the abyss, through the power of time and pressure, a diamond is shaped.
True power and beauty require polishing, then true brilliance is revealed.
This is the next series in the THE FIELD collection.
Time to sow, spring.
Diament 01
Diamond 01
nr 08/2023
100x80 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

rezerwacja
Diament 02
Diamond 02
nr 09/2023
80x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6600 PLN
Diament 03
Diamond 03
nr 10/2023
100x80 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6600 PLN
Diament 04
Diamond 04
nr 11/2023
80x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna,
farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint,
metallic paints,

6600 PLN
Kobiece energie są jak diamenty, które pochodzą z mroku i poprzez transformację nabierają blasku. Przemiana jest kluczem, a każda kobieta ma w sobie niepowtarzalne światło. Ta transformacja odzwierciedla wartość, jaką niesie ze sobą kobieca moc.
Podobnie jak diament, który jest polerowany, by lśnić swoim pełnym blaskiem, kobieta potrzebuje czasu i pracy nad sobą, by odkryć swoje wewnętrzne światło. To światło emanuje z jej autentycznego piękna, mądrości, siły i empatii. Kiedy kobieta odważy się przekształcić, jej blask staje się promieniem dla innych, inspirując ich do szukania własnego światła.
Transformacja i przemiana kobiecych energii są ukierunkowane na wartość, jaką kobieta wnosi do świata. To nie tylko o indywidualnym wzroście, ale również o wpływie, jaki ma na innych. Poprzez transformację, kobieta buduje więzi, wpływa na społeczność i tworzy pozytywne zmiany w otaczającym ją świecie. To wartość, która przekracza jednostkowe korzyści i przyczynia się do budowania lepszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa.
Diament symbolizuje nie tylko blask, ale także trwałość i wytrzymałość. Podobnie kobieta, po przejściu przez proces przemiany, staje się silniejsza i bardziej odporna. Jej transformacja manifestuje siłę w obliczu trudności i wyzwań. To wewnętrzne światło, które odkrywa w sobie, sprawia, że jest nieodparcie przyciągająca, przekraczając granice własnych możliwości.
Feminine energies are like diamonds that emerge from darkness and gain radiance through transformation. Change is the key, and each woman carries within herself a unique light. This transformation reflects the value that feminine power brings.
Similar to a diamond, which is polished to shine brightly, a woman needs time and self-work to discover her inner light. This light emanates from her authentic beauty, wisdom, strength, and empathy. When a woman dares to transform, her radiance becomes a beacon for others, inspiring them to seek their own light.
The transformation and metamorphosis of feminine energies are focused on the value that a woman brings to the world. It is not just about individual growth but also about the impact she has on others. Through transformation, a woman builds connections, influences her community, and creates positive changes in the world around her. This value extends beyond personal benefits and contributes to building a better, more sustainable society.
A diamond symbolizes not only radiance but also durability and resilience. Similarly, a woman, after going through the process of transformation, becomes stronger and more resilient. Her transformation exhibits strength in the face of challenges and obstacles. This inner light she discovers makes her irresistibly attractive, transcending her own limits.
Tagi : sztuki piękne, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, kobieta, kobiecy obraz, obraz z kobietą, portret, kobieta w sztuce, sztuka kobiet, algorytm, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, róż, farba fluorescencyjna, brokat, pop art, art, painting,  
Back to Top