Gwiezdny pył
Zapraszam Was serdecznie do fascynującej podróży w świat mojego projektu. To opowieść o naszym miejscu w kosmicznym ładzie rzeczy.
Gwiezdny pył to nie tylko mikroskopijne cząstki wypełniające przestrzeń kosmiczną, ale również metafora nas samych i naszego wpływu na otaczający nas świat. Prace, które znajdziecie w ramach tego projektu, opowiadają o relacjach, o naszych przeżyciach i dążeniach, a także o tym, jak nasz świat staje się coraz bardziej złożony i gęsty, pełen znaczeń i symboli.
Zapraszam Was do odkrywania tego fascynującego świata, do zanurzenia się w narracjach stworzeń, które zamieszkują tę gęstą przestrzeń. Każda praca jest opowieścią, każda forma i kolor mają swoje znaczenie, a całość tworzy fascynującą mozaikę naszych doświadczeń.
Jestem pewna, że znajdziecie tu wiele inspiracji do refleksji nad naszą rolą w tym wielkim kosmicznym tańcu. Zachęcam Was do odkrywania, interpretowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przyjmijcie zaproszenie i zagłębcie się w świat "Gwiezdnego pyłu". Czekają tu na Was fascynujące historie i emocje.
Stardust
I invite you on a captivating journey into the world of my project. It's a narrative about our place in the cosmic order of things.
Stardust is not just microscopic particles filling the cosmic space; it's also a metaphor for ourselves and our influence on the world that surrounds us. The works you'll find within this project tell stories of relationships, our experiences, aspirations, and how our world becomes increasingly intricate and dense, filled with meanings and symbols.
I invite you to explore this fascinating world, to immerse yourselves in the narratives of the beings that inhabit this dense space. Each piece is a story; every form and color holds significance, forming a captivating mosaic of our experiences.
I'm confident that you'll discover a plethora of inspiration for contemplation on our role in this grand cosmic dance. I encourage you to explore, interpret, and share your insights. Embrace this invitation and delve into the world of "Stardust." Fascinating stories and emotions await you here.
Istota
Being
01

nr 52/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
02

nr 53/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
03

nr 54/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
04

nr 55/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Sprzedany

Istota
Being
05

nr 56/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
06

nr 57/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
07

nr 58/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Sprzedany

Istota
Being
08

nr 59/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
09

nr 60/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
Istota
Being
01

nr 52/2023
50x70 cm

akryl na płótnie
acrylic on canvas
​​​​​​​
Back to Top