Przestrzenie wewnętrzne są o zanurzeniu się w głąb, o patrzeniu w swoje wnętrze. 
Nawiązują do ogrodów zen, które w swej architekturze są często dość proste, abstrakcyjne, dziwne i bardzo niesamowite. To natomiast buduje przestrzeń na medytację i spotkania z samym sobą. 
Zapraszam Cię zatem do zwiedzania  moich tajemniczych ogrodów i do wyjątkowych wewnętrznych spotkań.
Dla mnie są niesamowitą podróżą, niezwykłym doświadczeniem.
Większość prac ma elementy farby fluorescencyjnej, metalicznej, na niektórych jest brokat, co czyni prace zmienne w zależności od oświetlenia, nawiązując tym samym do zmienności prawdziwych pejzaży. Zderzenie form, kształtów, sugestii, daje za to ogromną przestrzeń do interpretacji i tym samym procesu współtworzenia dla widza.
Zapraszam do wspólnej podróży, do zagłębienia się w detale, blaski, kolory, linie. 
​​​​​​​
Inner Spaces are about diving deep, about looking into one's own interior. They draw inspiration from Zen gardens, which in their architecture are often quite simple, abstract, peculiar, and truly amazing. However, this constructs a space for meditation and self-reflection.
I invite you to explore my mysterious gardens and to engage in unique inner encounters. For me, they are an incredible journey, an extraordinary experience. Most of the works incorporate elements of fluorescent and metallic paint, and some feature glitter, making the artworks change with lighting, thus alluding to the variability of real landscapes. The collision of forms, shapes, and suggestions provides ample room for interpretation and, in turn, a co-creative process for the viewer.
Join me on this journey, delve into the details, shimmer, colors, and lines.
Jednia
State
nr 18/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Odczucie
Feeling
nr 19/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Stan
State
nr 20/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Jesteś tu
You are here
nr 21/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Przebudzenie
Awakening
nr 22/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Początek
Beginning
nr 26/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Aukcja charytatywna na rzecz Fundacji "Dom Autysty", 3 grudnia 2022, CK Zamek w Poznaniu 
Jaśniej
Brighter
nr 27/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Rozkwit
Bloom
nr 28/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Aukcja charytatywna na rzecz Fundacji "Dom Autysty", 3 grudnia 2022, CK Zamek w Poznaniu 
Debiut
Debut
nr 18/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Galeria DNA
Wrocław
Jednia
State
nr 18/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Zaczątek
Beginning
nr 31/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Otwarcie
Openly
nr 19
/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Świt
Dawn
nr 33/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Zaginiony w transporcie 08. 2022r.
Rozpoczęcie
Commencement
nr 34/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Początek
Beginning
nr 35/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Wstęp
Entry
nr 37/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Galeria DNA
Wrocław
Zarys
Outline
nr 40/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Kształt
Shape
nr 18/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Wstęp
Entry
nr 37/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Miło
Nice
nr 19/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Rezerwacja
Pogodnie
Serene
nr 56/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Codzienny
Daily
nr 57/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Rozszerzenie
Enlargement
nr 8/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Scalenie
Merging
nr 19/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,


Aukcja Charytatywna "Bliźniemu Swemu", 
23 listopada 2022
Blask
Shine
nr 60/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Aukcja Charytatywna "Bliźniemu Swemu", 
23 listopada 2022
Zbawienie
Salvation
nr 61/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Ceremonia
Ceremony
nr 62/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Galeria DNA
Wrocław
Przejrzystość
Clarity
nr 63/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Zrozumienie
Understanding
nr 64/2022
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

Sprzedany
Sold
Moc
Power
nr 65/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

rezerwacja
Pierwsza praca z tego cyklu powstała w 2020 r.

Back to Top