Konflikty
Postrzegam je jako ulotne, dzikie istoty, pozbawione swojej ostatecznej formy, efemeryczne i iluzoryczne. Są jak bańki, spuchnięte, nabrzmiałe, napełnione napięciem. Te bezkształtne stwory pulsują nieustannie, jak zderzacze światów.
Możesz oswoić te istoty, zachowując dystans, zdobywając nad nimi kontrolę. Funkcjonują one jedynie na wykreowanej nierealnej płaszczyźnie, poza materią, ale mimo to mają realny wpływ, jedynie dzięki tym, którzy im ulegają.
Czy dostrzegasz je? Czy potrafisz je rozpoznać? One nie widzą Ciebie tak, jak Ty siebie. Jesteśmy jedynie elementami na ich szachownicy, jak liczby. Mimo to istnieją tutaj, rozgrywając swoje gry na płaszczyznach tak odległych od rzeczywistości.
Conflicts
I perceive them as fleeting, wild creatures, devoid of their ultimate form, ephemeral and illusory. They are like bubbles, swollen, inflated, filled with tension. These shapeless beings pulsate continuously, like clashers of worlds.
You can tame these beings by maintaining distance, gaining control over them. They function solely on a created, unreal plane, beyond matter, yet still have a real impact, only through those who yield to them.
Do you see them? Can you recognize them? They do not see you as you see yourself. We are merely pieces on their chessboard, like numbers. Nevertheless, they exist here, playing their games on planes so distant from reality.

Konflikt 01
Conflict 01

nr 28/2023
35x50 cm,
akryl na papierze, 
farba akrylowa, suche pastele
acrylic on paper, 
acrylic paint, dry pastels
1600 PLN

Konflikt 02
Conflict 02

nr 29/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 03
Conflict 03

nr 30/2023
50x35 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 04
Conflict 04

nr 31/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 05
Conflict 05

nr 32/2023
50x35 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 06
Conflict 06

nr 33/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 07
Conflict 07

nr 34/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 08
Conflict 08

nr 35/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 09
Conflict 09

nr 36/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 10
Conflict 10

nr 37/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 11
Conflict 11

nr 38/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Konflikt 12
Conflict 12

nr 39/2023
35x50 cm,
akryl na papierze,
farba akrylowa,
acrylic on paper,
acrylic paint,
1600 PLN
Tagi : sztuki piękne, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, kobieta, kobiecy obraz, obraz z kobietą, portret, kobieta w sztuce, sztuka kobiet, algorytm, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, róż, farba fluorescencyjna, art, painting, obraz symboliczny, 
Back to Top