Objęcia
Objęcia, jest  opowieścią o tym czym są dla ludzi drzewa i czym są dla mnie. Jaką błogość człowiek osiąga w ich obecności. Jaką jakości wnoszą do naszego świata. Dobro. Drzewa są naszym dopełnieniem. Oddychają naszym oddechem, my oddychamy ich oddechem.
Embraces
Embraces is a story about what trees mean to people and what they mean to me. What bliss a man attains in their presence. What quality they bring to our world. Good. Trees are our complement. They breathe our breath, we breathe their breath.
Back to Top