SOLARIS

W dniu kiedy wyłoniły się te prace, bez chwili namysłu wiedziałam, że to Solaris.
Książki Lema rozbudzały w młodości moją wyobraźnie. Ta właśnie pozycja zachwyca, olśniewa, z tą pełną wersją świata, czasu, rzeczywistości, analizy. Sama koncepcja ujęła mnie. 
Kto nie czytał, polecam. Film Solaris nie ma nic ze świetności tej książki.
Wykreowana wizja Lema wciąż żywo buzuje w mojej wyobraźni wyłaniając się co raz z jakichś jej zakamarków.
W jednej z moich wizji, wglądów, przyszło do mnie, a co jeśli jesteśmy tak właśnie samo doświadczającą się wodą, cieczą. Mówi się ,że życie wyszło z wody, że w 70% jesteśmy nieustannie wymieniającą się wodą, że woda ma niezwykłe właściwości zapisu w sobie informacji, a nawet uczuć. Na chwilę przybieramy taki oto stan skupienia, dostosowując się do pojemnika jakim jest ciało. Zatem rozumiem teraz dlaczego na pewnym poziomie wszystko jest jednością.
Ciekawa perspektywa? 
Może zatem nie z prochu, a z wody powstałeś i do wody świata wrócisz.

SOLARIS
On the day these works emerged, without a moment's hesitation, I knew it was Solaris.
Lem's books ignited my imagination in my youth. This particular work dazzles and astonishes with its full-fledged world, time, reality, and analysis. The very concept captivated me. I highly recommend it to anyone who hasn't read it. The film adaptation of Solaris doesn't capture the brilliance of this book.
Lem's visionary creation still buzzes vividly in my imagination, emerging from its corners time and time again. In one of my visions or insights, it occurred to me: What if we are, in fact, experiencing ourselves as water, as a fluid? It's said that life originated from water, that we consist of 70% constantly changing water, and that water has incredible properties for storing information, even emotions. For a moment, we take on this particular state of concentration, adapting to the vessel that is our body. So, I now understand why, on some level, everything is interconnected.
An intriguing perspective, isn't it?
 
Perhaps you didn't come from dust but from water, and you will return to the waters of the world.

Obserwacja
Observation
01

nr 42/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Obserwacja
Observation
02

nr 43/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Obserwacja
Observation
03

nr 44/2022
90x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Tagi : solaris, kreacja, pasja, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, sztuka kobiet, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, art, painting
Back to Top