Kto sieje wiatr 
zbiera burze

Koniunkcja, 50x30cm, digital collage, 2011

Nerwowa obfitość, 50x30cm, digital collage, 2011

Żywość, 50x30cm, digital collage, 2011

Ten króciutki cykl jest moim komentarzem na deformacje świata, na wewnętrzną niezgodę, wściekłość, która towarzyszyła mojemu przyglądaniu się światu.
Zawarta w tym krzyku jest bezsilność, nie moc, ostrzeżenie. 
Jest on próbą wyrażenia mojego braku zgody, na ingerencje w naturę, na kłamstwa, na ślepotę i brak zainteresowania mas światem w procesie deformacji, a to ten świat w którym żyją i żyć będą ich dzieci.
Back to Top