Leon

Mieszanka dzika, psa i rekina.
Stróż, opiekun, wsparcie, prawdziwy przyjaciel.
Oto on.
Obraz należy do cyklu "Śnienie"
Leon

A mixture of wild boar, dog and shark.
Guardian, protector, support, true friend.
That's him.
The painting belongs to the "Dreaming" series
Back to Top