One
Każdy człowiek wchodząc do własnego świata jest poddawany rozlicznym inicjacjom. Jest to niezbędny proces stawania się dorosłym, świadomym i odpowiedzialnym człowiekiem. Kolejno przychodzą próby, w których człowiek musi stawić czoła swojemu mrokowi. To momenty, w których kwestionujemy siebie i nasze miejsce w tym skomplikowanym świecie. Te wyzwania pomagają nam odkryć naszą wewnętrzną siłę, zrozumieć nasze słabości i rozwijać się jako jednostki.
W miarę jak przechodzimy przez te etapy inicjacji, stajemy się bardziej zintegrowani i zrozumiani. To proces, w którym uczymy się pokonywać własne ograniczenia i tworzyć głębsze, bardziej autentyczne połączenia z innymi ludźmi. Te inicjacje są częścią naszego rozwoju, pomagają nam odkryć naszą prawdziwą tożsamość i osiągnąć harmonię z naszym otoczeniem.
They
Every person, entering their own world, undergoes various initiations. This is an essential process of becoming an adult, a conscious, and responsible human being. Successively, trials come in which a person must face their inner darkness. These are moments where we question ourselves and our place in this complex world. These challenges help us discover our inner strength, understand our weaknesses, and grow as individuals.
As we go through these stages of initiation, we become more integrated and understood. It's a process in which we learn to overcome our limitations and create deeper, more authentic connections with other people. These initiations are part of our development, helping us discover our true identity and achieve harmony with our surroundings.
Projekt z 2001 roku
akryl na papierze 100x70
Rysunek 100x70 cm 
Kolaż cyfrowy
Back to Top