Pole
Wszystko ma gdzieś swój początek, ten początek to miłość. 
Kobieta jako bogini, matka, twórczyni przyszłości, partnerka, kreatorka… 
Wiele jej odebrano, zastraszano, zawstydzono, wypchnięto ją z jej mocy. Zredukowano. Odwołuję to na moim POLU. Tworzę nowy początek. 
Z wielkiej radości stworzone, w zachwycie i fascynacji, moje nasiona.
Nasiona, które sieję wśród was, są nasionami tej najbardziej potrzebnej naszemu światu łagodności, radości, miłości, zachwytu. Są to cuda.
Powołuję tę wibrację w sercach kobiet do miłości! Wzywam! 
Niech się stanie dobro!
Do wszystkich kobiet! 
Zapalcie swoje wewnętrzne światło. Błyszczcie.
Taki świat wybieram.
The Field
Everything has a beginning somewhere, this beginning is love.
A woman as a goddess, mother, maker of the future, partner, creator…
Much has been taken from her. She has been intimidated, shamed, pushed out of her power. Reduced. I cancel it in my field. I create a new beginning.
Out of great joy, in delight and fascination, my seeds were created.
The seeds that I am sowing among you are the seeds of gentleness, joy, love, delight, things that our world needs the most. They are miracles.
I call this vibration in the hearts of women to love! I summon it! Let there be good!
To all women! 
Light up your inner light. Shine!
Such a world I choose.
Pełen opis prac w zakładce:
Full description of works in the tab:


Zapraszam.
Enjoy.
Back to Top