Przestrzenie wewnętrzne są o zanurzeniu się w głąb, o patrzeniu w swoje wnętrze. 
Nawiązują do ogrodów zen, które w swej architekturze są często dość proste, abstrakcyjne, dziwne i bardzo niesamowite. To natomiast buduje przestrzeń na medytację i spotkania z samym sobą. 
Zapraszam Cię zatem do zwiedzania  moich tajemniczych ogrodów i do wyjątkowych wewnętrznych spotkań.
Dla mnie są niesamowitą podróżą, niezwykłym doświadczeniem.
Większość prac ma elementy farby fluorescencyjnej, metalicznej, na niektórych jest brokat, co czyni prace zmienne w zależności od oświetlenia, nawiązując tym samym do zmienności prawdziwych pejzaży. Zderzenie form, kształtów, sugestii, daje za to ogromną przestrzeń do interpretacji i tym samym procesu współtworzenia dla widza.
Zapraszam do wspólnej podróży, do zagłębienia się w detale, blaski, kolory, linie
Inner Spaces are about diving deep, about looking into one's own interior. They draw inspiration from Zen gardens, which in their architecture are often quite simple, abstract, peculiar, and truly amazing. However, this constructs a space for meditation and self-reflection.
I invite you to explore my mysterious gardens and to engage in unique inner encounters. For me, they are an incredible journey, an extraordinary experience. Most of the works incorporate elements of fluorescent and metallic paint, and some feature glitter, making the artworks change with lighting, thus alluding to the variability of real landscapes. The collision of forms, shapes, and suggestions provides ample room for interpretation and, in turn, a co-creative process for the viewer.
Join me on this journey, delve into the details, shimmer, colors, and lines.
Ogródek
Garden
nr 20/2020
120x60 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

5400 PLN
Tańcz
Dance

nr 23/2020
70x100 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

3400 PLN

Ta cisza
This silence
nr 24/2020
100x70 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

3800 PLN

Okno
Window
nr 25/2020
120x80 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

Sprzedany
Sold


Wszechświat
Universe
nr 26/2020
120x80 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

5400 PLN

Siła przekonań
The power of beliefs
nr 27/2020
70x100 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

3800 PLN

Back to Top