Przestrzenie wewnętrzne są o zanurzeniu się w głąb, o patrzeniu w swoje wnętrze. 
Nawiązują do ogrodów zen, które w swej architekturze są często dość proste, abstrakcyjne, dziwne i bardzo niesamowite. To natomiast buduje przestrzeń na medytację i spotkania z samym sobą. 
Zapraszam Cię zatem do zwiedzania  moich tajemniczych ogrodów i do wyjątkowych wewnętrznych spotkań.
Dla mnie są niesamowitą podróżą, niezwykłym doświadczeniem.
Większość prac ma elementy farby fluorescencyjnej, metalicznej, na niektórych jest brokat, co czyni prace zmienne w zależności od oświetlenia, nawiązując tym samym do zmienności prawdziwych pejzaży. Zderzenie form, kształtów, sugestii, daje za to ogromną przestrzeń do interpretacji i tym samym procesu współtworzenia dla widza.
Zapraszam do wspólnej podróży, do zagłębienia się w detale, blaski, kolory, linie
Inner Spaces are about diving deep, about looking into one's own interior. They draw inspiration from Zen gardens, which in their architecture are often quite simple, abstract, peculiar, and truly amazing. However, this constructs a space for meditation and self-reflection.
I invite you to explore my mysterious gardens and to engage in unique inner encounters. For me, they are an incredible journey, an extraordinary experience. Most of the works incorporate elements of fluorescent and metallic paint, and some feature glitter, making the artworks change with lighting, thus alluding to the variability of real landscapes. The collision of forms, shapes, and suggestions provides ample room for interpretation and, in turn, a co-creative process for the viewer.
Join me on this journey, delve into the details, shimmer, colors, and lines.
Wiosna
Spring
nr 02/2021
70x100 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

4400 PLN


Dobry czas
Good time
nr 03/2021
100x70 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

4400 PLN
Lewitacja
Levitation
nr 04/2021
44x86 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

2800 PLN


Idzie zmiana
Change is coming
nr 05/2021
150x90 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

6200 PLN
Wyciszenie
Calmness
nr 06/2021
150x90 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

6200 PLN
Przerwa
Break
nr 07/2021
100x70 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

4400 PLN
Para
Couple
nr 107/2021
100x70 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

3600 PLN
Wyspa spokoju
An island of peace
nr 111/2021
39x75 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,2800 PLN

Coś
Something
nr 127/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Tam
Over there
nr 128/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Tutaj
Here
nr 129/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Gdzieś
Somewhere
nr 130/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Chcę
I want
nr 131/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Teraz
Now
nr 123/2021
35x50 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,


1200 PLN

Czas
Time
nr 139/2021
130x56 cm,
akryl na płycie,
acrylic on board,

4400 PLN
Back to Top