Skrypty
Wszyscy mamy dość intensywny czas. Każdy z nas poddawany jest codziennym próbom. Ważne żeby wiedzieć, że ten świat jest o nas.
Te wszystkie projekty, które nam wgrano, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jaki jest nasz cel, nasze potrzeby, słowa, ich znaczenie... Wszystko wykruszą się. 
Jednej z nocy wyświetliły mi się przed oczami obrazy tych skryptów, oglądałam je. Pokazały mi się jako postaci wciśnięte w płaszczyznę kartki, postaci w zaniku, topiące się, rozpadające, zredukowane. Tak, jeszcze niedawno miały władze, trzymały mnie na swoich płaszczyznach. W swej mocy, mocy przekonań i argumentów. Tamtej nocy byłam poza. Patrzyłam na te pokraczne niezdary. Oglądałam je z dystansem, zaciekawiona, jak na wystawie. Po prostu byłam z nimi, spędzałam czas, aby uszanować naszą wspólną historie. Nie miałam wtedy zamiaru ich wydobywać do materii, ale moja przyjaciółka namówiła mnie, aby się z nimi spotkać. Uczyniłam to. Poczułam, że to też o Was. 
Życzę Wam dystansu i opuszczenia ich ciasnych płaszczyzn. Życzę nam wszystkim zobaczenia siebie poza słowami.
Scripts
We all have a very intense time. Each of us is subjected to daily trials. It's important to know that this world is about us.
All the projects that have been programmed into us, who we are, what we are, our purpose, our needs, words, their meanings... Everything will crumble.
One night, images of these scripts appeared before my eyes, and I watched them. They revealed themselves to me as figures pressed onto the plane of the paper, figures in decline, sinking, falling apart, reduced. Yes, not long ago, they had power, holding me on their planes. In their strength, in the power of beliefs and arguments. That night, I was beyond them. I looked at these imperfect beings. I observed them with distance, curious, as if at an exhibition. I was simply with them, spending time to respect our shared history. I had no intention of extracting them into matter back then, but my friend persuaded me to meet with them. I did it. I felt that it's also about all of you.
I wish you distance and leaving their narrow planes. I wish all of us to see ourselves beyond words.
01

nr 40/2023
70x100 cm

akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers

02

nr 41/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
03

nr 42/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
04

nr 43/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
05

nr 44/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
06

nr 45/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
07

nr 46/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
08

nr 47/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
09

nr 48/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
10

nr 49/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
11

nr 50/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
​​​​​​​
12

nr 51/2023
70x100 cm
akryl na papierze, długopis, farby metaliczne, markery
acrylic on paper, pen, metallic paints, markers
Poniższe wizualizacje są propozycją wydruków na dużych formatach, na płótnie i płytach.
The visualizations below are a proposal for prints on large formats, on canvas and boards.
Tagi : projekt artystyczny, malarstwo, plakat, wydruk na płótnie, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, obraz do wnętrza, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, nowoczesny obraz, architektura wnętrz, art, painting,  
Back to Top