Obraz ten należy do projektu "Śnienie"
To uczucie iluzji, próby zrozumienie, który ze światów jest prawdziwy, ten gdy śpimy, czy ten gdzie śpimy.
Obraz ten tworzy się na przestrzeni czasu. To najdłużej malowany przeze mnie obraz. Malowałam go różnymi farbami, niektóre z warstw ulegają destrukcji odsłaniając powoli wcześniejsze warstwy.
This painting belongs to the "Dreaming" project
It is a feeling of illusion, trying to understand which of the worlds is real, the one when we are sleeping or the one where we are sleeping.
This image is created over time. This is the longest painting I have painted. I painted it with various paints, some of the layers are destroyed, slowly revealing the previous layers.
Back to Top