Source. A postcard from the event horizon
Źródło. Pocztówka znad horyzontu zdarzeń
80x110,5 cm, acrylics on board, 2020, "A postcard from the event horizon" series
original available for sale, contact me for details
prints available soon
What does the source mean for you?
Are you drawing from it or looking for it?
"Postcard from the Event Horizon"
This series was created during quarantine. It's a commentary on the time of change that affected my world. I found myself in a place where you don't know what might happen, because this level was not yet available to the observer that I was. Therefore, I become a creator of a foreign place, and at the same time a tourist experiencing a different context of reality. I write it down in the form of postcards sent to the future from this unstable and surprising place where everything is rapidly transforming. I am becoming a correspondent from the world in between.
[PL]
Jakie znaczenie ma źródło dla Ciebie?
Czerpiesz z niego, czy go szukasz?
"Pocztówka znad horyzontu zdarzeń"
Cykl powstał w czasie kwarantanny. Komentuje on czas przemian, którym dotknięty został mój świat. Znalazłam się w miejscu, w którym nie wiadomo co może się zdarzyć, ponieważ ten poziom nie był do tej pory dostępny dla obserwatora, jakim byłam. Staję się zatem kreatorem obcego miejsca, a jednocześnie turystą doświadczającym innego kontekstu rzeczywistości. Zapisuję go w formie pocztówek wysyłanych w przyszłość z tego niestabilnego i zaskakującego miejsca, w którym wszystko ulega gwałtownemu przekształcaniu. Staję się korespondentem ze świata pomiędzy.
Back to Top