ŚWIAT MA SENS

Właściwa perspektywa zawsze pozwoli zobaczyć nam szerszy kontekst.
Rzeczy mają swoją ciągłość, znaczenie, sens. Dopóki patrzy się z miejsca w którym się jest, z punktu wiedzy i doświadczenia, skostniałych struktur przekonań, które się uzbierało w naszym życiu krótkim życiu, zawsze będzie to bardzo ograniczony widok. Dopiero dając sobie przestrzeń, wątpiąc, zadając pytani można odnaleźć nowe znaczenia, sens, czasem nawet prawdę.
W tym cyklu widzimy kadry, tylko fragmenty, świat na pracach ma otwory, które sugerują inną stronę, kontynuację, rozszerzenie. Ciągłość, a jednocześnie ograniczony punkt zastanej rzeczywistości, co jest po drugiej stronie? Czym jest nić która łączy te światy? Czy odpowiedź jest prawdą? Właściwie co jest prawdą? 
Czuję, że uznanie swojej ograniczoności jest początkiem drogi. Celem jest próba zrozumienia, bo pełne zrozumienie przy tak ograniczonych możliwościach poznawczych wydaje mi się na ten moment nie dostępne. Jednak sama świadomość tej płaszczyzny rozbudza ciekawość i chęć szukania sposobu na przekroczenie tych ograniczeń.

THE WORLD MAKES SENSE
The right perspective always allows us to see a broader context. Things have their continuity, meaning, and sense. As long as one looks from the place where they are, from the standpoint of knowledge and experience, from the rigid structures of beliefs accumulated in their short life, it will always be a very limited view. Only by giving oneself space, doubting, asking questions can we discover new meanings, sense, and sometimes even truth.
In this series, we see frames, only fragments. The world in these works has openings that suggest another side, continuation, expansion. Continuity, yet at the same time, a limited point of the existing reality. What is on the other side? What is the thread that connects these worlds? Is the answer the truth? Actually, what is the truth?
I feel that acknowledging our limitations is the beginning of the journey. The goal is an attempt to understand because full understanding, given such limited cognitive abilities, seems unreachable at this moment. However, the awareness of this plane itself awakens curiosity and a desire to find a way to transcend these limitations.
Znaczenie
Meaning
nr 46/2022
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Treść
Contents
nr 47/2022
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Pozycja
Position
nr 48/2022
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Miara
Standard
nr 49/2022
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Sedno
The point
nr 50/2022
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Rola
Role
nr 51/2022
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Wymiar
Dimension
nr 52/2022
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Wątek
Thread
nr 53/2022
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Więzy
Bonds
nr 54/2022
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Sprzedany
Sold​​​​​​​
Więzy 2
Bonds 2
nr 72/2022
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

Tagi : intencja, pasja, faktura, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, sztuka kobiet, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, art, painting
Back to Top