A POSTCARD FROM THE EVENT HORIZON
POCZTÓWKA ZNAD HORYZONTU ZDARZEŃ
series of paintings, various size, most of them 150x90 cm, 2020/2021
some originals available for sale, contact me for details
prints available soon
 Uprising  [Powstanie] 150x90 cm, acrylics on board, 2020 
Uprising [Powstanie] 150x90 cm, acrylics on board, 2020 
Change  [Zmiana]  150x90 cm, acrylics on board, 2020
Change [Zmiana] 150x90 cm, acrylics on board, 2020
Transformation - The power of ritual [Przemiana - Moc rytuału]
Transformation - The power of ritual [Przemiana - Moc rytuału]
Eclipse [Zaćmienie] acrylics on board, 2020
Eclipse [Zaćmienie] acrylics on board, 2020
Majestic vibration [Majestatyczna wibracja] 150x90 cm, acrylics on board, 2020
Majestic vibration [Majestatyczna wibracja] 150x90 cm, acrylics on board, 2020
Nature of reality [Natura rzeczywistości] 150x90 cm, acrylics on board, 2020
Nature of reality [Natura rzeczywistości] 150x90 cm, acrylics on board, 2020
Portal 80x120 cm, acrylics on board, 2020
Portal 80x120 cm, acrylics on board, 2020
Source [Źródło]
Source [Źródło]
"Postcard from the Event Horizon"
This series was created during quarantine. It's a commentary on the time of change that affected my world. I found myself in a place where you don't know what might happen, because this level was not yet available to the observer that I was. Therefore, I become a creator of a foreign place, and at the same time a tourist experiencing a different context of reality. I write it down in the form of postcards sent to the future from this unstable and surprising place where everything is rapidly transforming. I am becoming a correspondent from the world in between.
[PL]
"Pocztówka znad horyzontu zdarzeń"
Cykl powstał w czasie kwarantanny. Komentuje on czas przemian, którym dotknięty został mój świat. Znalazłam się w miejscu, w którym nie wiadomo co może się zdarzyć, ponieważ ten poziom nie był do tej pory dostępny dla obserwatora, jakim byłam. Staję się zatem kreatorem obcego miejsca, a jednocześnie turystą doświadczającym innego kontekstu rzeczywistości. Zapisuję go w formie pocztówek wysyłanych w przyszłość z tego niestabilnego i zaskakującego miejsca, w którym wszystko ulega gwałtownemu przekształcaniu. Staję się korespondentem ze świata pomiędzy.
Back to Top