Uprising. A postcard from the event horizon
Powstanie. Pocztówka znad horyzontu zdarzeń
150x90 cm, acrylics on board, 2020, "A postcard from the event horizon" series
original available for sale, contact me for details
prints available soon
"Postcard from the Event Horizon"
This series was created during quarantine. It's a commentary on the time of change that affected my world. I found myself in a place where you don't know what might happen, because this level was not yet available to the observer that I was. Therefore, I become a creator of a foreign place, and at the same time a tourist experiencing a different context of reality. I write it down in the form of postcards sent to the future from this unstable and surprising place where everything is rapidly transforming. I am becoming a correspondent from the world in between.
[PL]
"Pocztówka znad horyzontu zdarzeń"
Jest to cykl komentujący czas przemian, którym dotknięty został mój świat, a tym samym świat mnie otaczający. Miejsce w którym nie wiadomo co może się zdarzyć, ponieważ ten poziom nie był do tej pory dostępny dla obserwatora jakim byłam. Staję się zatem kreatorem obcego miejsca, a jednocześnie turystą doświadczającym innego kontekstu rzeczywistości. Zapisuję go w formie pocztówek wysyłanych w przyszłość do siebie samej z niestabilnego i zaskakującego miejsca, w którym wszystko ulega gwałtownemu przekształcaniu. Staje się korespondentem świata pomiędzy. 
Back to Top