Moja Kochana Istoto,
Chciałam podzielić się z Tobą tym, co dla mnie stało się jak nieodłączna część mojego życia – praktyką wdzięczności. To coś, co towarzyszy mi już od dłuższego czasu i sprawia, że każdy dzień jest jak magiczna opowieść o pięknie, które tkwi w najprostszych chwilach.
O ważności praktykowania wdzięczności zaczęłam myśleć, gdy życie zaczęło rzucać we mnie wyzwania. Zamiast skupiać się na tym, co mogło być lepsze, zaczęłam dostrzegać to, co już mam i co sprawia, że moja dusza tańczy. To odkrywanie skarbów ukrytych w codziennych chwilach stało się dla mnie jak medytacja, otwierająca oczy na piękno każdej chwili. 
Wdzięczność dla mnie to nie tylko praktyka, to sposób bycia, który wtapia się w moją codzienność. Dzięki niej nauczyłam się patrzeć na świat z delikatnością, dostrzegać magię w małych rzeczach i czuć wdzięczność za najdrobniejsze szczegóły. To jakbyś na nowo odkrywała kolory życia, które wcześniej były dla mnie niewidzialne.
Codziennie przed snem i po przebudzeniu, w swojej wyobraźni oglądam rzeczy, za które jestem wdzięczna. To jak rytuał, który pomaga mi zanurzyć się w chwilach tu i teraz, wypełniając moje dni głębokim sensem. Czuję, że to właśnie te drobne momenty nadają smak mojemu życiu.
Z lat doświadczeń mogę powiedzieć, że wdzięczność to nie tylko słowo, ale energia, która prowadzi mnie przez życie. Nawet w najtrudniejszych chwilach potrafię odnaleźć iskierkę nadziei, ujrzeć jasność w szarościach dnia i poczuć ciepło uścisku kogoś bliskiego.
Dlatego zachęcam Ciebie, moja Kochana Istoto, do przyjęcia tego magicznego rytuału wdzięczności. To nie tylko dziękowanie za to, co już jest, ale o otwieranie serca na to, co przyniesie przyszłość. Niech wdzięczność stanie się Twoją niezastąpioną towarzyszką, dodającą kolorów do Twojej codzienności.
Z uściskiem i wdzięcznością
My Dearest Essence,
I wanted to share with you something that has become an integral part of my life – the practice of gratitude. It has been accompanying me for quite some time now, turning each day into a magical tale of beauty found in the simplest moments.
I began contemplating the importance of practicing gratitude when life started throwing challenges my way. Instead of dwelling on what could have been better, I started recognizing what I already have and what makes my soul dance. Discovering treasures hidden in everyday moments became a meditation for me, opening my eyes to the beauty in each moment.
Gratitude, for me, is not just a practice; it is a way of being that seamlessly blends into my everyday life. Through it, I've learned to view the world with gentleness, perceive magic in small things, and feel gratitude for the tiniest details. It's like rediscovering the colors of life that were once invisible to me.
Every night before sleep and upon waking up, I visualize the things I am grateful for. It's a ritual that helps me immerse myself in the present moment, filling my days with profound meaning. I feel that these small moments are what give flavor to my life.
From years of experience, I can say that gratitude is not just a word but an energy that guides me through life. Even in the toughest moments, I can find a glimmer of hope, see brightness in the grayness of the day, and feel the warmth of a loved one's embrace.
Therefore, I encourage you, my Dearest Essence, to embrace this magical gratitude ritual. It is not just about being thankful for what already exists but about opening your heart to what the future may bring. May gratitude become your irreplaceable companion, adding hues to your everyday life.
With a hug and gratitude
Tagi: projekt artystyczny, malarstwo, plakat, wydruk na płótnie, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, obraz do wnętrza, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, nowoczesny obraz, architektura wnętrz, art, painting, piękno, emocje, transformacja, artistic design, painting, poster, print on canvas, picture, art, modern picture, picture for the interior, picture to order, for a gift, gift, for the interior, modern picture, interior design, art, painting, beauty, emotions, transformation
Back to Top