Diament
Z mroku, otchłani, po przez moc czasu i ciśnienia, kształtuje się diament.
Prawdziwa moc i piękno wymaga szlifu, wtedy objawia się prawdziwy blask.
To następna seria nadal w cyklu POLE.
Czas na sianie, wiosna.

Diamond
From the darkness, the abyss, through the power of time and pressure, a diamond is shaped.
True power and beauty require polishing, then true brilliance is revealed.
This is the next series still in the THE FIELD series.
Time to sow, spring.
Pełen opis prac w zakładce:
Full description of works in the tab:


Zapraszam.
Enjoy.
Back to Top